توجه فرمایید نام و نام خانوادگی به لاتین و عینا همانند .اطلاعات داخل پاسپورت باشد
در پر کردن اطلاعات به ترتیب دقت فرمایید
در پر کردن اطلاعات به ترتیب دقت فرمایید
شماره تلفن ترک جهت تماس بدون صفر اول
در این قسمت نام نفر یا شرکت یا کد همکاری مجموعه ای که مسعول پذیرشی و تحویلی پروسه اقامتی شماست نوشته شود.